خدمات VIP

به متقاضیان محترم پیشنهاد میشود مدارک خود جهت صدور ویزا را در محل VIP بخش ویزا در تهران تحویل دهند.

VIP طلایی

شما می توانید مدارک خود را بدون ثبت نام قبلی از ساعت 9:15 الی 17 به مرکز ویزا تحویل دهید. هزینه استفاده از این خدمات 15 دلار می باشد.

اتاق VIP

این سالن محیط بسیار مناسب برای پذیرش مراجعین و مجهز به مبلمان اداری و وسایل جدیدمی باشد. درطی مدتی که مسئول ویزا مدارک متقاضی مشغول بررسی و وارد کردن اطلاعات سیستمی می باشد، از متقاضی با چای، قهوه و نوشیدنی های خنک پذیرایی خواهد شد.

کارشناسان ما درصورت لزوم مدارک متقاضی را گرفته و پرسشنامه الکترونیکی را براساس مشخصات ارائه شده خود متقاضی تکمیل نموده و فرم پرسشنامه و سایر مدارک را پرینت مینمایند.

جهت تحویل مدارک در محل سالن مراجعین نیاز به نوبت دهی قبلی نمی باشد. اما با توجه به حجم بالای تقاضا، به متقاضیان محترم توصیه میشود قبلا" از طریق شماره تلفن : +98 21 2635 3930 و یا ایمیل: tehran@interlinkservice.ru اعلام حضور نمایند. سالن مراجعین از ساعت 9:15 لغایت 17 در روزهای کاری بجز: ایام تعطیل پذیرای مراجعین محترم می باشد.

هزینه تحویل مدارک در محل سالن مراجعین معادل 50 دلار می باشد که بطور جداگانه از هزینه اصلی خدمات کنسولی دریافت میشود.

لازم بذکر است که تحویل مدارک در محل سالن مراجعین تاثیری بر نتیجه و مدت زمان رسیدگی به تقاضای صدور ویزا ندارد.