خدمات پیک

متقاضی همچنین میتواند از خدمات پیک مدارک آماده شده به سراسر ایران استفاده نماید.

لازم به ذکر است که متقاضی درصورت نیاز به خدمات پیک باید در همان موقع تحویل مدارک سفارش بدهد.

هزینه پیک جدا از هزینه خدمات اصلی می باشد و برای ارسال به شهر تهران و دیگر شهرهای بزرگ 5 دلار و برای مناطق دور معادل 10 دلار (بابت هر پاسپورت) می باشد. می توانید اطلاعات در مورد هزینه های ارسال را از طریق اپراتورهای ما بررسی کنید.