اظهارنامه مربوط به محدودیت مسئولیت

سفارت فدراسیون روسیه در جمهوری اسلامی ایران (در ادامه سفارت روسیه نامیده می شود) با شرکت اینترلینک سرویس با مسئولیت محدود قرارداد ارائه خدمات مربوط به پذیرش و بررسی اظهارنامه های دریافت شده از اتباع ایران و اتباع سایر کشورها برای تنظیم ویزاء در روسیه که خواستار بازدید از روسیه هستند و صدور مدارک آماده را منعقد نموده است.

شرکت اینترلینک سرویس با مسئولیت محدود شریک خود را در ایران شرکت ایرسا تجارت سایا رایا (که در ادامه ITSR نامیده می شود) انتخاب نمود.

بدین ترتیب مرکز ویزای روسیه در ایران یک مجموعه خدماتی در رابطه با پذیرش، پردازش و بررسی درخواست های مربوط به تنظیم ویزای روسیه و صدور مدارک آماده می باشد که توسط شرکت ITSR از جانب و به دستور سفارت روسیه ارائه می شوند.

شرکت ITSR خدمات را ارائه می نماید و فقط بابت امور ذکر شده در ذیل مسئول می باشد:

 • دریافت گذرنامه از متقاضی، درخواست تکمیل شده، مدارک همراه (در ادامه مدارک نامیده می شود) و عوارض و هزینه های مربوطه کنسولی و سرویسی؛
 • ارائه مدارک به سفارت روسیه از جانب متقاضی؛
 • پس از بررسی مدارک توسط سفارت روسیه گذرنامه متقاضی و سایر مدارک را از سفارت روسیه دریافت می کند و این مدارک را به متقاضی و یا نماینده وی تحویل می دهد و یا آن ها را طبق درخواست متقاضی از طریق پست و یا پیک به آدرس ذکر شده توسط متقاضی ارسال می کند. در موارد تعیین شده صرف نظر از پروسه فوق الذکر سفارت روسیه می تواند مدارک مربوطه را به صورت مستقیم به متقاضی ارائه نماید با رد شدن از مرکز ویزاء.

شرکت ITSR متقاضیان را از موارد ذکر شده در ذیل مطلع می نماید:

 1. پرداخت عوارض کنسولی توسط متقاضی به صورت خودکار منجر به کسب حقوق مربوط به دریافت ویزاء توسط وی نمی شود. تصمیم مربوط به تنظیم ویزاء یا رد تنظیم ویزاء از جمله اختیارات و صلاحیت های انحصاری سفارت روسیه می باشد.
 2. شرکت ITSR و کارکنان آن نمی توانند هیچ تاثیری بر پروسه، زمان و نتیجه بررسی درخواست داشته باشند.
 3. زمان بررسی درخواست مربوط به تنظیم ویزای ماموریت دیپلماتیک روسیه از 4 تا 20 روز تنظیم می شود. در سایر موارد این مدت می تواند کوتاهتر باشد یا تمدید شود. در طول این مدت گذرنامه متقاضی در سفارت روسیه قرار دارد.
 4. سفارت روسیه دارای حق مطالبه هر گونه مدرک تکمیلی از متقاضی می باشد و می تواند متقاضی را برای گذراندن مصاحبه دعوت نماید و همچنین از صدور ویزاء خودداری نماید.
 5. تکمیل نادرست و ناصحیح یا جعل مدارک مربوط به دریافت ویزاء و همچنین ارائه ناقص مجوعه مدارک می تواند منجر به خودداری سفارت روسیه از صدور ویزاء شود.
 6. صرف نظر از نتیجه بررسی درخواست تنظیم ویزاء و همچنین در صورت امتناع متقاض از درخواست خود عوارض و هزینه های کنسولی و سرویس دریافت شده توسط شرکت ITSR از متقاضی یا نمایندگان وی قابل پرداخت نمی باشند.
 7. شرکت ITSR هیچ مسئولیتی در برابر متقاضی بابت فقدان مدارک متقاضی که در نتیجه حوادث و وقایع غیرمترقبه، اعمال غیرقانونی اشخاص ثالث، بلایای طبیعی (شرایط فورس ماژور) و همچنین بر مبنای سایر دلایلی که شرکت ITSR قادر به پیش بینی و پیشگیری و یا تاثیرگذاری بر آن ها نبوده است روی داده است ندارد.

سیاست محرمانه بودن و پردازش و بررسی داده ها و اطلاعات شخصی:

ایرسا تجارت سایا رایا

 1. در رابطه با ایرسا تجارت سایا رایا

  شرکت ایرسا تجارت سایا رایا (شرکت ITSR) – یک شرکت ایرانی، کد شناسایی 019 545. شرکت اینترلینک سرویس با مسئولیت محدود با سفارت فدراسیون روسیه در جمهوری اسلامی ایران (سفارت روسیه) قرارداد ارائه خدمات ویزایی را از جانب موسسه دیپلماتیک فوق الذکر منعقد کرده است. شرکت اینترلینک سرویس با مسئولیت محدود شرکت ITSR را به عنوان فروشنده این خدمات در ایران انتخاب نمود.

  در تکمیل پذیرش، تنظیم و ارائه مدارک مربوط به ویزاء ما همچنین به شما کمک می کنیم تا فرم ویزاء را تکمیل نمایید، مدارک را از طریق پست و یا پیک دریافت کرده و بازگشت دهید، مدارک را به صورت آنلاین کنترل نمایید، مدارک را در خانه و یا دفتر خود دریافت نمایید، بیمه پزشکی دریافت نمایید، خدمات تاکسی، خدمات دربانی، خدمات مترجم رزرو نمایید و سایر خدمات قابل ارائه توسط ما و یا شرکای قابل اعتماد ما را در سایت و یا در دفتر ما دریافت نمایید. استفاده از خدمات تکمیلی الزامی محسوب نمی شود و بستگی به انتخاب شما دارد.

  هنگامی که شما برای دریافت ویزاء و یا سفارش خدمات تکمیلی مراجعه می نمایید ما داده ها و اطلاعات شخصی شما را جمع آوری، استفاده و بررسی می نماییم تا بتوانیم این خدمات را به شما ارائه نماییم.

 2. استفاده از سیاست محرمانه بودن و پردازش و بررسی داده ها:

  این سیاست محرمانه بودن و پردازش و بررسی داده ها و اطلاعات شخصی (در ادامه سیاست محرمانه بودن یا سیاست نامیده می شود) در رابطه با جمع آوری، استفاده و پردازش داده ها و اطلاعات شخصی شما استفاده می شود. ما اطلاعات شخصی شما را جمع آوری، استفاده و بررسی می نماییم و آن موقع شما می توانید از خدمات ما به عنوان مشتری یا مشتری بالقوه استفاده نمایید. سیاست به خدمات قابل ارائه توسط ما و دفاتر ما از طریق سایت ما، مرکز تماس، به هنگام مراجعه به ما از طریق پست یا پست الکترونیکی بسط داده می شوند.

 3. پردازش و بررسی داده ها و اطلاعات شخصی:

  1. ثبت اولیه برای پذیرش

   به هنگام ثبت اولیه برای پذیرش در سایت ما به شما پیشنهاد خواهد شد تا نام خود، نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره، تاریخ صدور، مدت اعتبار گذرنامه، شماره تلفن و آدرس پست الکترونیکی را ذکر نمایید. هنگامی که شما ثبت خود را تغییر می دهید برای ارائه مدارک یا به طریق دیگر برای حمایت و پشتیبانی به ما مراجعه نمایید و ما اطلاعات شخصی فوق الذکر دریافت شده از شما را بررسی می نماییم.

   این اطلاعات برای اشخاص ثالث افشاء نخواهند شد. اما برای اجرای تعهدات و وظایف ما که به موجب قانون تعیین شده اند ما می توانیم داده ها و اطلاعات شما را برای مراجع انتظامی و یا سایر مراجع دولتی افشاء نماییم.

   اطلاعاتی که شما برای ثبت اولیه برای پذیرش ارائه نموده اید تا قبل از تاریخ ذکر شده برای پذیرش نگه داری خواهند شد و در پایان روزی که شما ثبت شده اید حذف خواهند شد.

  2. ارائه، کنترل آنلاین مدارک، ارائه مدارک از طریق پست، تحویل از طریق پیک و سایر خدمات تکمیلی:

   به هنگام ارائه مدارک به دفتر ما و یا به هنگام سفارش خدمات تکمیلی (خدمات کنترل آنلاین مدارک، ارائه درخواست ویزاء از طریق پست، سفارش اطلاع رسانی از طریق اس ام اس، تحویل از طریق پیک و یا سایر خدمات تکمیلی) شما داده ها و اطلاعات شخصی خود را به ما ارائه می نمایید: نام شما، نام خانوادگی، شماره، تاریخ صدور و مدت اعتبار گذرنامه، عکس شما و اطلاعات تماس: آدرس پستی، آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن.

   داده ها و اطلاعات ارائه شده توسط شما توسط ما برای انجام تعهدات و وظایف مربوط به خدمات سفارش داده شده توسط شما استفاده خواهند شد: پذیرش و بررسی مدارک برای تنظیم ویزاء، اطلاع رسانی شما از نتایج به صورت آنلاین و یا کنترل عادی مدارک شما، عودت دادن مدارک شما به شما، اطلاع رسانی شما از آماده بودن گذرنامه شما برای دریافت، ارائه سایر خدمات تکمیلی به شما. در خدمات ذکر شده ارسال اطلاعات مربوط به درخواست شما به شما از طریق پست الکترونیکی، اس ام اس (در صورت سفارش) یا از طریق تلفن، تحویل پستی و یا تحویل از طریق پیک و سایر خدمات تکمیلی پیش بینی شده است. تحویل از طریق پست، اطلاع رسانی از طریق اس ام اس و سایر خدمات تکمیلی شامل خدمات قابل ارائه توسط اشخاص ثالث می باشند و ما نام و اطلاعات تماس و ارتباطی شما را در صورتی فاش خواهیم کرد که این امر برای اشخاص ثالث ضرورت داشته باشد. هدف این عملیات ها برای بررسی مدارک ارائه خدماتی می باشد که شما سفارش داده اید.

   مدت اعتبار) در تکمیل سایر داده ها و اطلاعات شخصی برای اتمام عملیات پرداخت ارائه نمایید. این داده ها و اطلاعات علی الخصوص نام، آدرس، آدرس پست الکترونیکی و آدرس آی پی به ارائه دهندگان خدمات پولی ما با هدف دریافت پرداخت شما و انجام سفارش ارائه خواهند شد.

   اطلاعات ارائه شده توسط سما برای اهداف ارائه مدارک، سفارش کنترل آنلاین مدارک، درخواست پستی، تحویل از طریق پست و یا سایر خدمات تکمیلی با هدف کنترل کیفیت خدمات تا 1 ماه از تاریخ اتمام ارائه خدمات نگه داری خواهند شد. این اطلاعات می توانند برای انجام تعهدات و وظایف تعیین شده به موجب قانون برای مراجع انتظامی و یا سایر مراجع دولتی افشاء شوند.

  3. مرکز خدمات و سازمان حمایت و پشتیبانی مشتریان:

   شرکت ITSR می تواند از اشکال مختلف برای حمایت و پشتیبانی مشتریان استفاده نماید تا بتواند به شما کمک نماید. برای این که ما بتوانیم به شما کمک نماییم ما داده ها و اطلاعات شخصی شما را که امکان شناسایی شما را به ما می دهند بررسی خواهیم کرد. شما می توانید از طریق تلفن، پست و یا پست الکترونیکی با ما در تماس باشید و هنگامی که شما با کمک هر ابزار ارتباطی با ما ارتباط برقرار می کنید ما با استعلام ها، پرسش ها و یا بررسی های مربوط به خدمات به شما کمک می نماییم.

   پس از ارتباط شما با مرکز تماس یا پشتیبانی ما می توانیم محتوی تماس و ارتباط با ما را بررسی نماییم به عنوان مثال ثبت مکالمه یا نامه نگاری در رابطه با درخواست شما. این امر برای کنترل کیفیت خدماتی صورت می گیرد که ما به شما ارائه می نماییم. برای این منظور می تواند داده ها و اطلاعات شخصی شما نظیر نام و داده ها و اطلاعات تماس شما را مورد بررسی قرار داد.

   اطلاعاتی که شما برای اهداف حمایت و پشتیبانی مشتریان ارائه نموده اید با هدف کنترل کیفیت خدمات تا 1 ماه از تاریخ درخواست شما نگه داری خواهند شد.

   ما می توانیم عمکلرد مرکز تماس و پشتیبانی مشتریان را به سازمان جانبی واگذار نماییم. در این صورت داده ها و اطلاعات شما توسط شخص ثالث مورد پردازش و بررسی قرار خواهند گرفت. برای انجام تعهدات و وظایف تعیین شده ما به موجب قانون ما همچنین می توانیم مجبور به افشاء داده ها و اطلاعات شخصی شما برای مراجع انتظامی و یا سایر مراجع دولتی باشیم.

 4. افشاء داده ها و اطلاعات شخصی شما:

  ما از داده ها و اطلاعات شخصی شما برای اهداف بازاریابی استفاده نمی کنیم و آن ها را در اختیار دیگر شرکت ها برای چنین اهدافی قرار نمی دهیم. ما می توانیم داده ها و اطلاعات شخصی شما را فقط در موارد ذکر شده در ذیل در اختیار دیگران قرار دهیم:

  • هنگامی که خدمات تکمیلی سفارش داده شده توسط شما شامل خدمات قابل ارائه توسط طرف ثالث باشند ما می توانیم داده ها و اطلاعات شخصی شما را برای این طرف ثالث افشاء نماییم؛
  • داده ها و اطلاعات می توانند برای ارائه دهندگان جانبی خدمات ما ارائه شوند که عملیات ها را انجام می دهند و یا از طرف ما و طبق دستورات ما به عنوان اپراتورهای داده ها برای اهداف ذکر شده در این سیاست محرمانه بودن کار می کنند؛
  • هنگامی که این امر به موجب قانون، رای دادگاه و یا به درخواست مرجع ذیصلاح دولتی لازم باشد؛

  هنگامی که شما نمی خواهید داده های و اطلاعات شخصی خود را در اختیار ما قرار دهید ما نمی توانیم خدمات خود را به شما ارائه نماییم.

 5. حقوق شما:

  شما می توانید خواستار دسترسی، اصلاح، محدودیت دسترسی و حذف داده ها و اطلاعات شخصی خود که نزد ما نگه داری می شوند باشید و کپی داده ها و اطلاعات شخصی خود را در قالب ساختاری قابل خواندن با ماشین دریافت نمایید. درخواست های مربوط به بررسی داده ها و اطلاعات شخصی و درخواست دسترسی طبق داده های تماس و ارتباطی ذکر شده در پایین ارسال می شوند.

  شما همچنین می توانید به روند پردازش و بررس اعتراض داشته باشید. در صورتی که ما داده ها اطلاعات شما را بر اساس مبانی قانونی (همانطور که در بالا شرح داده شد) بررسی می نماییم شما همچنین می توانید نسبت به آن اعتراض و شکایت داشته باشید. این حق می تواند در وضعیت های مشخص از محدودیت برخوردار باشد به عنوان مثال هنگامی که ما می توانیم نشان دهیم که نزد ما مبانی حقوقی برای پردازش و بررسی داده ها و اطلاعات شما وجود دارد.

  داده ها و اطلاعات شخصی شما به صورت انحصاری توسط ما برای ارائه خدمات به شما (عقد و اجرای قرارداد با شما) و رعایت مقتضیات قانونی مطالبه می شوند. به همین خاطر ارائه چنین اطلاعاتی از طرف شما الزامی محسوب می شود. در صورتی که چنین داده ها و اطلاعاتی ارائه نشوند ما قادر به ارائه خدمات به شما نخواهیم بود: عقد قرارداد با شما و اجرای تعهدات قراردادی ما.

 6. انتقال داده ها و اطلاعات شخصی به دیگر کشورها:

  در موارد فوق الذکر ما می توانیم داده ها و اطلاعات شخصی شما را با هدف ارائه خدمات سفارش داده شده توسط شما به اشخاص ثالث (داخلی و یا خارجی) ارائه دهیم. انتقال داده ها و اطلاعات شخصی فقط در مواردی صورت می گیرد که ضمانت های مربوطه تامین شوند به عنوان مثال از طریق اصول الزامی شرکتی، عقد آیین نامه های قراردادی استاندارد اتحادیه اروپایی یا اگر طرف دریافت کننده طبق اصول و نورم های حفاظت از داده ها و اطلاعات اتحادیه اروپا – ایالات متحده آمریکا مورد گواهی و تایید باشد؛

 7. تغییرات و الحاقیه های مربوط به این سیاست:

  در سایت ما همیشه نسخه فعال سیاست محرمانه بودن گنجانده می شود. این سیاست محرمانه بودن می تواند بدون اطلاع رسانی اولیه تغییر پیدا کند و یا تجدید شود.

  در صورتی که شما با نسخه جاری و یا هر یک از شرایط تغییر یافته و یا اضافه شده سیاست محرمانه بودن موافق نیستید شما باید استفاده از خدمات ما را متوقف نمایید.

 8. حوزه قضائی و حقوق مورد استفاده:

  این سیاست محرمانه بودن طبق قوانین ایران سازماندهی و تفسیر می شود و تابع حوزه قضائی غیرانحصاری دادگاه های ایران می باشد.

 9. چگونه با ما در ارتباط باشید:

  لطفا در صورتی که برای شما سوالاتی پیش می آید و یا توصیه هایی در رابطه با کار ما با داده ها و اطلاعات شخصی و یا این سیاست دارید با ما در ارتباط باشید. شما می توانید به صورت آنلاین و از طریق پست الکترونیکی data.protection@interlinkservice.ru یا از طریق آدرس پستی: Data Protection Officer Irsa Tejarat Saya Raya، ایران، تهران، خیابان الهیه، ساختمان نماد الهیه، واحد 209 با ما در تماس باشید.

  در صورتی که هر گونه مسئله و مسکلی در سطح شرکت ITSR قابل حل و فصل و رسیدگی نباشد در این صورت شما همچنین می توانید شکایت خود را به مرجع و سازمان حفاظت از داده ها و اطلاعات ارائه نمایید. مرجع ذیصلاح حفاظت اطلاعات در ایران بازرسی حفاظت داده ها و اطلاعات شخصی محسوب می شود.

  تاریخ اعتبار یافتن: 16 سپتامبر 2019 میلادی برابر با 25 شهریور 1398 شمسی / آخرین تمدید: 16 سپتامبر 2019 میلادی برابر با 25 شهریور 1398 شمسی.