درخواست وقت ملاقات

برای ثبت نام قرار ملاقات در مرکز ویزای روسیه، شما باید اطلاعات شخصی خود را وارد نمایید.

برای وارد کردن اطلاعات پاسپورت خود را آماده نمایید.

کودکان و فرزندان همراه اگر نیاز به اخذ ویزا دارند می بایست برای آنها نیز ثبت نام انجام شود یا به صورت همزمان انجام شود.

شماره تلفن کامل خود را به همراه + و کد کشور وارد نمایید. آدرس ایمیل خود را با دقت بررسی نمایید.

پس از تایید وقت ملاقات، اصلاح، تغییر و یا انصراف از وقت ملاقات امکان پذیر نمی باشد.

فقط افرادی که از قبل درخواست وقت ملاقات داده اند امکان ورود به مرکز ویزا را به همراه داشتن مدارک لازم دارند.

شما هم چنین می توانید بدون گرفتن وقت قبلی از خدمات اتاق VIP ما استفاده نمایید.

اینجا می توانید اطلاعاتی را که وارد نموده اید مشاهده نمایید

کاربر: {{client.name}} {{client.surname}}

ایمیل: {{client.email}}

شماره تلفن همراه: {{client.phone}}

سفر: {{FormatDate(client.travel_date_from, 'dd.mm.yyyy')}} - {{FormatDate(client.travel_date_to, 'dd.mm.yyyy')}}

کاربران

{{applicant.name}} {{applicant.surname}} {{FormatDate(applicant.dob.value, 'dd.mm.yyyy')}} گذرنامه {{applicant.passport}}

مرحله 1- اطلاعات شما
مرحله 2- اطلاعات افرادی که نیاز به ویزا دارند را وارد نمایید (حداکثر تا 5 نفر)
نام (به لاتین) نام خانوادگی (به لاتین) تاریخ تولد شماره گذرنامه
مرحله 3 تاریخ و زمان تحویل مدارم را وارد نمایید
اطلاعاتی که وارد نموده اید را با دقت بررسی نمایید، روز و ساعت قرار ملاقات را انتخاب نمایید. پس از انتخاب گزینه "تایید قرار ملاقات" امکان تغییر اطلاعات وارد شده را ندارید.
مرحله 4

هزینه خدمات را پرداخت نمایید.

آماده

فقط افرادی که قرار ملاقات از قبل دارند می توانند با به همراه داشتن پاسپورت به مرکز ویزا وارد شوند.

لطفا قبل از 15 دقیقه مانده به وقت ملاقات و هم چنین بیش از 15 دقیقه بعد از وقت ملاقات به مرکز ویزا مراجعه نفرمایید.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.